• 25 kwietnia 2024

W ostatnich latach udowodniono, że kannabidiol (CBD) pomaga w leczeniu objawów lęku, epilepsji i bólu. Teraz pojawiają się nowe badania, według których CBD może być częścią kolejnej fali antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji bakteryjnych.

Choroby odporne na leki są na coraz wyższym poziomie i osiągają poziom krytyczny, wpływając na wszystkie kraje. W kwietniu 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała przełomowy raport "wymagający natychmiastowego, skoordynowanego i ambitnego działania w celu zapobieżenia potencjalnie katastrofalnemu kryzysowi lekooporności." Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, szacuje się, że choroby, które nie reagują na leczenie farmakologiczne, mogą spowodować 10 milionów zgonów rocznie do 2050 roku. Epidemia ta doprowadzi do globalnego kryzysu gospodarczego podobnego do kryzysu finansowego z 2008 roku.

Infekcje lekooporne są przyczyną co najmniej 700 000 zgonów na świecie każdego roku.

W tym tygodniu pojawiły się nowe dowody na to, że CBD może być jednym z kolejnych nowych sposobów leczenia, które pomogą zwalczyć zagrożenie, jakim są bakterie odporne na leki. Mark Blaskovich, PHD, przedstawił badania na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. Blaskovich jest starszym pracownikiem naukowym w Centre for Superbug Solutions w Institute for Molecular Bioscience na University of Queensland w Australii.

Wyniki, którymi Blaskovich podzielił się na ASM Microbe, pokazały, że CBD ma zaskakująco silne działanie antybiotyczne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, porównywalne do istniejących antybiotyków, w tym wankomycyny i daptomycyny. Badanie in vitro prowadzone przez Blaskovicha wykazało, że CBD jest aktywne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, takim jak Staphylococcus aureus (Staph) i Streptococcus pneumoniae (Strep).

Mark Blaskovich, PHD, starszy pracownik naukowy w Centre for Superbug Solutions w Institute for Molecular Bioscience na University of Queensland w Australii

Nawet w niskich stężeniach, CBD miało pozytywne efekty w leczeniu opornego na metycylinę S. aureus (MRSA). Bakteria ta jest powszechnie znana z tego, że jest częstą przyczyną zakażeń szpitalnych i jest odporna na niektóre formy antybiotyków. CDC poinformowało, że MRSA spowodował 20 000 zgonów w 2017 r. i jest uważany za istotną przyczynę śmiertelności w Stanach Zjednoczonych.

Blaskovich zatweetował w tym tygodniu, że "Cannabidiol pokazuje obietnicę przeciwko infekcjom superbug." Stwierdził również, że dokonali przeglądu zdolności CBD do zabijania bakterii. "W każdym przypadku, CBD miało bardzo podobną siłę działania jak powszechne antybiotyki".

Chociaż te badania są niepublikowane, mogą być kolejnym przełomem w walce z rosnącym problemem odpornych na antybiotyki szczepów infekcji bakteryjnych. Blaskovich otrzymał grant od Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP), aby pomóc w badaniach mających na celu znalezienie "5 By 25". Celem tego ambitnego projektu jest opracowanie i dostarczenie pięciu nowych metod leczenia do 2025 roku w odpowiedzi na rosnące obciążenie infekcjami opornymi na antybiotyki. Według GARDP "alarmujące poziomy oporności są obecnie odnotowywane w krajach o wszystkich poziomach dochodów". Powoduje to tysiące zgonów noworodków i pacjentów z infekcjami, które nie reagują na żadne dostępne antybiotyki. "Infekcje lekooporne już teraz powodują co najmniej 700 000 zgonów na całym świecie każdego roku".

Ponieważ więcej krajów legalizuje marihuanę, a ograniczenia w badaniach zostają zniesione, badania kliniczne z udziałem CBD i THC będą mogły przebiegać podobnie do badań innych leków. Jesteśmy optymistami, że podobnie jak w przypadku zatwierdzenia przez FDA kannabidiolu w leczeniu epilepsji, pojawi się więcej badań dotyczących właściwości leczniczych różnych kannabinoidów występujących w konopiach.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top